Tuesday, July 20, 2004

داشتم فکر می کردم وقتی از ايران برم دلم
برای چه چيزهايی (غير از آدمها) بيشتر تنگ می شه، در نگاه اول که فعلا قرمه سبزی
مامانم شاگرد اول شد. حالا اگه باز اين فهرست بازبينی شد به اطلاعتون می
رسونم:

1. قرمه سبزی مامانم

2. شاه توت (اگر اونجا نباشه)

3. لازانيای مامانم

4. ماست اختياريه (در واقع دو تا ماسته که
من خودم با هم مخلوط می کنم، مهران می دونه چی می گم)

5. پيتزاهای ايرانی (خصوصا پيشخوان، 222 و
بيگ بوی)

6. اتاقم

7. حرفهای راننده های تاکسی

8. روزنامه ها و مجله های ايرانی (اگر برام
نفرستن البته)

 

دلم برای اين چيزها هم تنگ نمی
شه:

1. ترافيک

2. ترافيک

3. دود

4. سانسور

5. دکتر ربيعی

6. ترافيک

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Nedstat Basic - Free web site statistics
Personal homepage website counter
Free counter